ឧកញ៉ាប៉ិច បូឡែន ប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា និងជាអគ្គនាយកបណ្តាញគ្រឹះស្ថានអប់រំ វេសឡាញ អេឌ្យូខេសិនគ្រុប ក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាកាហ្វេ (Friday Coffee Talk)

March 3, 2023
Scan or click link open the app
https://yeacambodia.page.link/2mwSAqDnYqTqM64f7