សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ សប្ដាហ៍នេះ លោក គឹម សុខអេង នឹងចូលរួមចែករំលែកពីប្រធានបទ៖ New Construction VS Existing Property

February 10, 2023

សូមជំរាបសួរបងៗសមាជិកសមាជិកាសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា

ចូលរួមទទួលទានកាហ្វេ និងជជែកពីអាជីវកម្មនៅក្នុងកម្មវិធី កិច្ចសន្ទនាកាហ្វេ (Friday Coffee Talk) ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង បង្កើតបណ្តាញអាជីវកម្ម និងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ សប្ដាហ៍នេះ លោក គឹម សុខអេង នឹងចូលរួមចែករំលែកពីប្រធានបទ៖ New Construction VS Existing Property ហើយសមាជិក- សមាជិកាទាំងអស់អាចចូលរួមចែករំលែកព័ត៌មានផ្សេងៗពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងចូលរួមជជែកពីប្រធានបទរបស់យើងនៅខាងលើ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
វេលាម៉ោង៖ ៨:០០ ដល់ ៩:៣០នាទីព្រឹក
ទីតាំង៖ YEAC Office & Zoom

————————————
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
ទំនាក់ទំនង: (+855) 16 999 762/ 70 263 864
អ៊ីម៉ែល: secretariat@yeacambodia.org
Telegram (https://t.me/YEACambodia) | Facebook (http://www.facebook.com/YEACambodia) | Linked In (https://www.linkedin.com/company/young-entrepreneurs-association-of-cambodia/) | Website (https://yeacambodia.org/) | Location (https://bit.ly/3AxdWJ7)