លោក ឧកញ៉ា ប៉ិច បូឡែន ប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២៣ បានដឹកនាំការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសហគ្រិនកម្ពុជាលើកទី១ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣

January 5, 2023
នាថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣៖ លោក ឧកញ៉ា ប៉ិច បូឡែន ប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២៣ បានដឹកនាំការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសហគ្រិនកម្ពុជាលើកទី១ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង ប្រធាន អនុប្រធានរបស់គណកម្មាធិការនៃសមាគម ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តកន្លងមកក្នុងឆ្នាំ២០២២ និងបានពិភាក្សាពីផែនការពង្រឹងសមាគមបន្តទៅមុខទៀតនៅឆ្នាំ២០២៣។
កិច្ចប្រជុំពិភាក្សានេះក៏បានផ្តោតសំខាន់ទៅលើទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍសមាគមឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព ជាពិសេសយុទ្ធសាស្រ្តនានា ដើម្បីបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ដល់សមាជិក សមាជិការបស់សមាគម នៅគ្រប់សាខានៅតាមបណ្ដារាជធានី/ខេត្ត។ ក្នុងឱកាសនេះផងដែរ លោក ឧកញ៉ា ប៉ិច បូឡែន ក៏បានធ្វើការកោតសសើរ ហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងអស់ បន្តប្រឹងប្រែងឱ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានាឆ្នាំតទៅមុខទៀត។
————————————
តេឡេក្រាម: https://t.me/YEACambodia
ទំនាក់ទំនង: (+855) 16 999 762/ 70 263 864
អ៊ីម៉ែល: secretariat@yeacambodia.org
ហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/YEACambodia
គេហទំព័រ: www.yeacambodia.org
ទីតាំង: https://bit.ly/3AxdWJ7