ពិធីសម្ពោធ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សាខាខេត្តព្រះសីហនុ ដែលនឹងមានការចូលរួមពីប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ និងម្ចាស់អាជីវកម្ម

December 17, 2022