ចង់ស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីដំណើរការចូលទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងទីផ្សារអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែន សូមកុំភ្លេចអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់កិច្ចពិភាក្

June 28, 2023

ចង់ស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីដំណើរការចូលទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងទីផ្សារអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែន សូមកុំភ្លេចអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សា និងការចែករំលែកពីវាគ្មិនជំនាញៗដែលធ្លាប់មានបទពិសោធដោយផ្ទាល់ក្នុងវិស័យនេះ។កាន់តែពិសេស កម្មវិធីក៏ការតាំងបង្ហាញស្តង់ពិព័រណ៍ផលិតផលជាង ១០០ ស្តង់ទៀតផង។ ចូលរួមគាំទ្រផលិតផលខ្មែរទាំងអស់គ្នា!!!កិច្ចពិភាក្សានេះ ធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃការអបអរសាទរ “ទិវាសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម សកល ២០២៣” ក្រោមប្រធានបទ “ភាពធន់ និងការកសាងសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមឡើងវិញ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព”។ ចុះឈ្មោះចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ៖ https://bit.ly/3Phe0WD

អំពីកម្មវិធី៖
ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
ផ្សារទំនើបអូឡាំព្យា ជាន់ផ្ទាល់ដី រាជធានីភ្នំពេញ

Scan or click link open the app
https://yeacambodia.page.link/JdYcdNMw9phcRT8JA