ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) និងសភាយុវពាណិជ្ជករអន្ដរជាតិកម្ពុជា (JCI) ដោយមានការចូលរួមគាំទ្រពីក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានប្រារព្ធកម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (CYEA2022)។

December 19, 2022
រាជធានីភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) និងសភាយុវពាណិជ្ជករអន្ដរជាតិកម្ពុជា (JCI) ដោយមានការចូលរួមគាំទ្រពីក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានប្រារព្ធកម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (CYEA2022)។
គោលបំណងសំខាន់នៃកម្មវិធី៖
១. ដើម្បីប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់សហគ្រិនជ័យលាភីឆ្នើមចំនួន៥ រូប និងប្រគល់មេដៃដល់សហគ្រិនជ័យលាភីវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រចំនួន៩រូប
២. ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុរបស់ពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២
៣. ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ និងគ្រូបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់សហគ្រិនវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ និង
៤. ថ្លែងអំណរគុណដល់បណ្តាអ្នកឧបត្ថម្ភ ទាំងអស់ ក៏ដូចជាការបន្តគាំទ្រកម្មវិធីនាឆ្នាំបន្ទាប់ទៀត។
កម្មវិធីនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូន និងប្រកបដោយភាពជោគជ័យ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនកុះករ។
————————————
Contact: (+855) 16 999 762/ 70 263 864
Email: secretariat@yeacambodia.org