មគ្គុទេសក៍វិនិយោគ ក្រុងកំពង់ចាម

  • April 22, 2019

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា មានកិត្តិយស បង្ហាញជូននូវ អត្ថបទស្រាវជ្រាវ ''មគ្គុទេសក៍វិនិយោគក្រុងកំពង់ចាម''  ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ សំខាន់ក្នុងវិស័យ វិនិយោគ នៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តោតទៅលើ ក្រុង សំខាន់ ចំនួនពីរ ជាគោលដៅ ពិសេស សំរាប់ វិនិយោគិន។

ក្រុងកំពង់ចាម: គឺជា បេះដូងដ៏សំខាន់ ក្នុងវិស័យ កសិឧស្សាហកម្ម នៃប្រទេសកម្ពុជា ប្រៀបបានទៅនិង សត្វនាគ នាទន្លេមេគង្គ ដែលមានកម្លាំង មហិមា អាច ជំរុញអោយ វិស័យកសិកម្ម មានភាពរីក ចំរើនយ៉ាងលឿន ក្នុងទីផ្សា។  ក្រុងកំពង់ចាមបាន ផ្តល់ នូវគោលដៅសក្តានុពល ធំៗចំនូនបី រួមមានឱកាស ការងារ និង អាជីវកម្ម ព្រមទាំង ការអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ផងដែរ។

123456.phpOfficial KPC Investment Guide Two Pagers

 

You May Read

1st CEO Lunch

Young Entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC) had organized its 1st CEO Lunch on 22  January 2019 with a warm welcome and opened remark b

  • January 23, 2020

ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

កម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យកេ្មងកម្ពុជា ត្រូវបាន

  • July 5, 2019

IDP US Education and Scholarship Expo

On behalf of Young entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC), we would like to tivide you to join  '' IDP US Education and Scholarship'' Wh

  • April 24, 2019
https://yeacambodia.org/