សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម

  • October 30, 2018

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសអោយថ្នាក់ដឹងនាំ នៃសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា បានជួបសម្ដែងការគួរសម និងបង្ហាញពីយុត្តិសាស្រ្តរបស់សមាគមសម្រាប់ឆ្នាំ 2021។ លើសពីនេះទៅទៀតសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ក៏សូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះ ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ដែលបានគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគម ជាពិសេសការគាំទ្រចំពោះកម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា និងមជ្ឈមណ្ឌុលសេវាកម្មអាជីវកម្ម (BIC) និងបានផ្ដល់ឱកាសដល់សមាជិកសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្រៅប្រទេសផងដែរ ហើយថែមទាំងផ្ដល់សាលប្រជុំរបស់ក្រសួងសម្រាប់សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផងដែរ ។ នេះជាចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជម្រុញការអនុវត្តផែនការយុត្តិសាស្រ្ត 2021 របស់សមាគម អោយសម្រេចបានជាលទ្ធផលល្អសម្រាបវិស័យធុរ:កិច្ច ។

Courtesy visit and update of YEAC activities and Strategy 2021 to H.E. Kitti Settha Pandita CHAM Prasidh, Senior Minister, Minister of Industry & Handicraft of Cambodia.

For and on behalf of Young Entrepreneurs Association of Cambodia, I would like to express our Sincerely Thanks Ministry of Industry & Handicraft of Cambodia led by Senior Minister CHAM Prasidh who always given full support to Young Entrepreneurs Association of Cambodia especially on the support of our events including Cambodia Young Entrepreneurs Awards (CYEA), Business Information Center (BIC) providing opportunities for our members to join the overseas training and development and many more to comes.

The offering of the meeting rooms at MIH by our Senior Minister would be helping us to lower our training cost for the sustainable of our Association!

Also thanks to Secretary of State, Director General and Officers from all Department under MIH who always providing support and great collaboration to YEAC.

 

You May Read

1st CEO Lunch

Young Entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC) had organized its 1st CEO Lunch on 22  January 2019 with a warm welcome and opened remark b

  • January 23, 2020

ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

កម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យកេ្មងកម្ពុជា ត្រូវបាន

  • July 5, 2019

IDP US Education and Scholarship Expo

On behalf of Young entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC), we would like to tivide you to join  '' IDP US Education and Scholarship'' Wh

  • April 24, 2019
https://yeacambodia.org/