ប្រពន្ធ័ហិរញ្ញវត្ថុនិងពន្ធដារ សម្រាប់ សហគ្រាសធុនតូច និង មធ្យម

  • August 16, 2018

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលមួយ ក្រោមប្រធានបទ៖ "ប្រពន្ធ័ហិរញ្ញវត្ថុនិងពន្ធដារ សម្រាប់ សហគ្រាសធុនតូច និង មធ្យម"

***គោលបំណង់៖ ដើម្បីឱ្យអាជីវកម្មខ្នាតមីក្រូ និងខ្នាតតូចយល់ដឹង អំពីគោលគំនិត និងព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹង ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ ពន្ធសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ និងការរីកចម្រើននា ពេលអនាគត។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតសិក្ខាសាលា នេះនឹង ជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេពីមីក្រូ ទៅតូច ឬពីតូចទៅមធ្យម ឬពីអាជីវកម្មគ្រួសារទៅអាជីវកម្មមួយដែលមាន ស្តង់ដារត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់។

 

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៦-៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។
ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច
តម្លៃចុះឈ្មោះចូលរួម ២០០$
បញ្ចុះតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ ៥០$ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

***បញ្ជាក់៖ ចំពោះបងប្អូនដែលចុះឈ្មោះចូលរួមក្រោយថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា រហូតដល់ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ តម្លៃសំបុត្រចូលរួម ១០០$ និង បងប្អូនដែលចុះឈ្មោះក្រោយថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ និងត្រូវបង់តម្លៃពេញ។

យើងខ្ញុំសូមធ្វើការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែក្នុងករណីចាំបាច់។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនង ០១៦ ៩៩៩ ៧៦២/ ០១៥៦៧៣៧៦៧