សន្និសីទស្តីពី យុវជននិងសហគ្រិនភាព

  • May 20, 2018

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា នឹងរៀបចំសន្និសីទស្តីពី យុវជននិងសហគ្រិនភាព ក្រោមប្រធានបទ ការបង្កើតផ្នត់គំនិតជាសហគ្រិន (Building Entrepreneurship Mindset) ដល់យុវជនជាសិស្ស និស្សិត នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា និងនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

សន្និសីទនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីបញ្រ្ជាបសហគ្រិនភាពទៅកាន់យុវជន និងផ្ដល់ឱកាសឱ្យយុវជនរបស់យើង បានជួបជាមួយនឹងសហគ្រិនជោគជ័យ ក្នុងការពាំនាំយកនូវគំនិតល្អៗជាគំរូសម្រាប់ពួកគេ ។ ដោយមើលឃើញពីគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់នៃសន្និសីទនេះ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា នឹងបន្តរៀបចំនៅខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

You May Read

មគ្គុទេសក៍វិនិយោគ ក្រុងកំពង់ចាម

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា មានកិត្តិយស បង្ហាញជូនន

  • April 18, 2019

កម្មវិធី សម្ពោធជាផ្លូវការ អង្គការបណ្តាញសហគ្រិនភាពសកល កម្ពុជា

អបអរសាទរ ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការ អង្គការសហគ្រិនភាពសកល

  • December 6, 2018